Xây dựng - Sữa chữa - chống thấm Anh Đức Phát với đội ngũ kỹ sư, thợ chuyên nghiệp, chuyên chống thấm dột tường,