Thông báo giải thể Công ty TNHH Đồ Gỗ Thompson
Thời gian đăng : 16/09/2013 - 23/09/2013
Lượt xem : 829

Thông báo giải thể công ty TNHH Đồ Gỗ Thompson thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư số 462045000479 ngày 9/6/2008 của Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Bình Dương; trụ sở giao dịch: Lô D-1B-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương. Vì hoạt động kinh doanh không hiệu quả, các thành viên đã họp và thống nhất ngừng hoạt động công ty từ ngày 11/9/2013 để làm thủ tục giải thể doanh nghiệp và đã có Quyết định giải thể doanh nghiệp gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành. Đại diện theo pháp luật của công ty xin thông báo: thời hạn thanh toán các khoản nợ và thanh lý các hợp đồng của công ty được ấn định từ ngày 12/9/2013 đến hết ngày 12/10/2013, cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có tồn tại vướng mắc với công ty thì đến trụ sở giao dịch của công ty nêu trên để giải quyết. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng báo, Công ty sẽ giải thể theo luật định.

 
Phản hồi | Ý kiến của bạn